Có 13 văn bản quy định chi tiết là chậm ban hành

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, 8h sáng 07/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục tiến hành Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn. Tranh luận đối với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc chậm ban hành các văn bản quy định chi tiết, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre tranh luận cho rằng, qua cái phần trả lời của Bộ trưởng thì hiện nay thì có 13 văn bản quy định chi tiết là chậm ban hành.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, trong báo cáo của Chính phủ cũng như là báo cáo thẩm tra, tổng hợp thẩm tra của Tổng thư ký Quốc hội, ngoài 13 văn bản trên, tức là chiếm 10% các văn bản quy định chi tiết đến thời điểm này chưa ban hành thì trong số các văn bản đã ban hành có trên 62,08% văn bản chậm ban hành. So với thời điểm có hiệu lực của các luật, chúng ta quy đổi ra thì cứ 100 luật, nghị quyết của Quốc hội có trên 65 luật và nghị quyết chậm quy định chi tiết thi hành. Từ đó, dẫn đến việc rất là khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai. Trong khi các ngành, các địa phương cũng đang rất là trông chờ vào các quy định này.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi khẳng định: Thời gian qua, Quốc hội cũng rất nỗ lực trong công tác xây dựng pháp luật như trong phiên thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi), có đại biểu đề nghị lùi một kỳ nhưng một số đại biểu khác cũng rất là băn khoăn. Khi mà phải lùi lại thì nghĩa là với nỗ lực xây dựng cho hoàn chỉnh các hệ thống pháp luật và theo quy định thì trong hồ sơ dự án luật phải có kèm theo đầy đủ các cái văn bản quy định chi tiết. Tuy nhiên, hiện nay, vấn đề này cũng còn mang cái tính chất thủ tục và hình thức. Nếu nói là vấn đề này tồn tại nhiều năm thì cần có những giải pháp thật sự quyết liệt hơn mới có thể khắc phục được tình trạng này. Như Bộ trưởng nói thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là nguyên nhân chủ quan thì việc tham mưu cho Chính phủ trong các vấn đề xác định trách nhiệm cũng như là xử lý trách nhiệm này trong thời gian tới cũng phải thật sự là quyết liệt hơn mới có thể khắc phục được tình trạng này.

Về tranh luận của đại biểu Yến Nhi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 sửa đổi bổ sung 2020 là đạo luật hết sức quan trọng, mặc dù trên thực tế thực hiện có những vướng mắc. Trong bối cảnh thực thi Luật nhằm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ các văn bản điều chỉnh quan hệ xã hội và đã cơ bản đạt kết quả quan trọng. Đến nay, chúng ta hướng đến hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, tránh vướng mắc, chồng chéo tức chuyển hướng sang “chỉnh tinh” hệ thống pháp luật thì cần cập nhật Luật và các văn bản liên quan như làm thực chất hơn đánh giá tác động, tăng cường vai trò giải thích pháp luật, trách nhiệm của các chủ thể trong rà soát pháp luật.

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số