Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa: Chỉ 2 đêm diễn của BlackPink đã đạt non nửa tổng thu nghệ thuật biểu diễn phấn đấu đến 2030

Góp ý liên quan đến vấn đề văn hóa tại phiên họp chiều 31/10, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho biết, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã có nhiều thay đổi trong nhận thức, trong tư duy, trong hành động, trong chuyển biến của các cấp, các ngành liên quan đến văn hóa. Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” cũng đã tạo được nhiều kết quả tốt đẹp. 

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa nhắc đến việc 2 đêm nhạc của nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink tại Việt Nam đạt tổng thu của họ là hơn 13 triệu USD, tương đương non nửa con số Việt Nam phấn đấu đến 2030. Đó là điều rất đáng suy nghĩ, bởi muốn có những tác phẩm xứng tầm thì phải có chính sách xứng tầm, tạo dư địa sáng tạo cho các nghệ sĩ… để có những tác phẩm phản ánh hơi thở cuộc sống. 

Đại biểu nhấn mạnh, văn hóa là nguồn lực nội sinh để phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Trọng tâm phát triển văn hóa là con người. Do đó, đại biểu cho rằng cần phải phát triển văn hóa công vụ, đạo đức công vụ. Lấy ví dụ về việc các cụ già hơn 80 tuổi muốn bán nhà bắt buộc phải có giấy đăng ký kết hôn, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho rằng, chúng ta cẩn thận trong việc đảm bảo tài sản cá nhân nhưng sự “lạnh lùng” đó của nền công vụ không phù hợp với nền văn hóa của người Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết! 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số