Đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa mới trước ngày 15/8

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về tiến độ cung ứng sách giáo khoa.

Theo đó, đến thời điểm này, NXB Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho 24,7 triệu bản sách giáo khoa các lớp 5 , 9, 12; 78,7 triệu bản sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10. Đối với sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 (theo Chương trình 2018), đơn vị đã in và nhập kho đạt 49% kế hoạch. Hiện sách giáo khoa các lớp đã được bán tại cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đảm bảo sẽ cung ứng đủ số lượng đặt hàng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 trước ngày 15/8/2023 và sẽ cung ứng số lượng phát sinh (nếu có) trước ngày khai giảng năm học mới.