Vấn đề sách giáo khoa được cử tri Đồng Nai đặc biệt quan tâm

Ngày 04/7, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cùng Tổ Đại biểu Quốc hội số 4, đơn vị tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Long Khánh sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đề xuất điều chỉnh để tránh gây lãng phí việc sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa qua các năm.

Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà & Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai sẽ tổng hợp, báo cáo cụ thể các vấn đề cử tri quan tâm để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương xem xét tại kỳ họp tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Tăng Sắc