Đảm bảo quyền được học tập đầy đủ của người chưa thành niên

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 32, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Dự thảo luật được đánh giá cao với các quy định đủ nghiêm khắc nhưng cũng bảo đảm nhân văn đối với người chưa thành niên phạm tội như tăng cường giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chưa thành niên phạm tội tự sửa chữa lỗi lầm; xây dựng quy trình thủ tục tố tụng thân thiện, phù hợp với độ tuổi, tâm lý và vì lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên.

Về thi hành án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng, dự thảo luật quy định, không được giam giữ chung người chưa thành niên với người đã thành niên; người chưa thành niên được giam giữ tại trại giam riêng. Cán bộ quản giáo phải có trình độ, được đào tạo, am hiểu về tâm sinh lý người chưa thành niên. Đảm bảo quyền được học tập đầy đủ của người chưa thành niên. Trường hợp không thể bố trí học trực tiếp thì phải phối hợp cùng trường học gần nhất với cơ sở giam giữ để tổ chức, liên kết lớp học trực tuyến. Mở rộng phạm vi được tha tù trước thời hạn.

Bổ sung quy định việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho người chưa thành niên phải thực hiện vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Rút ngắn một phần hai thời hạn được xóa án tích. Đổi mới việc cấp các chứng chỉ học nghề, tốt nghiệp văn hóa bởi cơ sở giáo dục, trường nghề để tránh kỳ thị, phân biệt đối với người chưa thành niên từng phạm tội khi tái hòa nhập cộng đồng. Quy định doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không được phân biệt đối xử, kỳ thị khi tuyển dụng. Bổ sung nhiều biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng khác.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam