Phiên họp toàn thể về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên

Sáng nay 9/4, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp chủ trì đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 13 nhằm thẩm tra dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Các đại biểu, chuyên gia tham dự phiên họp đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng để xây dựng dự án luật chuyên biệt nhằm điều chỉnh hành vi của nhóm đối tượng phạm tội từ trên 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Tại phiên họp, các đại biểu đã góp ý về các vấn đề như: Phạm vi điều chỉnh của dự án luật, tính khả thi của 12 biện pháp xử lý chuyển hướng, tính khả thi về vai trò của nhân viên công tác xã hội tham gia tố tụng hay quy định tách vụ án có đối tương người chưa thành niên tham gia, ngoài ra việc áp dụng công nghệ vào giám sát người chưa thành niên phạm tội cũng phải cụ thể hoá từng nhóm đối tượng và nguồn kinh phí hoạt động, xem xét không giảm mức án tù tối đa đối với 5 hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã quy định trong Bộ luật Hình sự nhằm tránh tình trạng lợi dụng, xúi giục người chưa thành niên phạm tội...

Bên cạnh đó, đa số các ý kiến đều thống nhất sự cần thiết phải xây dựng một đạo luật chuyên biệt cho người chưa thành niên phạm tội vì thể hiện bước tiến trong xây dựng pháp luật, qua đó bảo vệ trẻ em tốt hơn đồng thời thể hiện tính nhân văn của pháp luật, tạo điều kiện cho người chưa thành niên phạm tội sửa chữa lỗi lầm, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Duy