Đảng cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc gặp bất lợi trong bầu cử quốc hội

Để hiểu thêm về cuộc bầu cử quốc hội tại Hàn Quốc, chúng tôi sẽ kết nối với Tiến sĩ WONGI CHOE - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN-Ấn Độ, Học viện Ngoại giao Hàn Quốc để có thêm thông tin về cuộc bầu cử này.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam