Đảng CPP thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện Campuchia

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia vừa công bố, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo tại cuộc bầu cử Thượng viện khóa V vừa kết thúc ngày 25/2.

Theo kết quả sơ bộ, Đảng Nhân dân Campuchia nhận được 10.052 phiếu ủng hộ, tiếp theo là Đảng Ý chí Khmer với 1.394 phiếu; trong khi hai đảng FUNCINPEC và Sức mạnh Dân tộc nhận được khoảng 250 phiếu. Theo lịch trình bầu cử, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia dự kiến công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử vào đầu tháng Ba. Trong trường hợp không có khiếu kiện và không tổ chức bầu cử lại, kết quả chính thức sẽ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố vào ngày 2/4, cùng danh sách ứng viên trúng cử và kết quả phân chia ghế tại Thượng viện Campuchia khóa mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T