Đẩy mạnh giám sát các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau phản biện xã hội

Sáng 6/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày Báo cáo tóm tắt tham luận về công tác triển khai thực hiện trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định tại Điều 6 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tại các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay.

Theo đó, trong thời gian qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động và sớm triển khai các nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch, tập trung vào một số việc như: chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật; phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó tổ chức thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật với nhiều dư án luật quan trọng. Riêng đối với dự án Luật Đất đai, Ban Thường trực đã tổ chức phản biện 02 lần trước khi Quốc hội cho ý kiến, ghi nhận được hơn 6,3 triệu lượt ý kiến của nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam còn gặp một số khó khăn như: Ở cấp Trung ương đến nay mới chủ yếu chỉ phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, ít tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo các chương trình, dự án, đề án của các cơ quan cùng cấp.
Bên cạnh đó thiếu cơ chế huy động các chuyên gia vào công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Một số cơ quan chủ trì soạn thảo chưa chủ động, kịp thời gửi đề nghị để MTTQ Việt Nam tổ chức phản biện. Từ khó khăn này MTTQVN kiến nghị: Cơ quan chủ trì soạn thảo tích cực, chủ động phối hợp với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam để tổ chức phản biện xã hội ngay từ khâu lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, bởi trong giai đoạn này các chính sách cơ bản, quan trọng được định hình, việc phản biện xã hội sớm sẽ góp phần hoàn thiện và tạo sự đồng thuận về các chính sách ngay từ khâu hoạch định, phân tích. Ngoài ra văn bản phản biện cần được thể hiện rõ trong hồ sơ trình dự án, dự thảo văn bản.  

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam sẽ xây dựng Luật/pháp lệnh về hoạt động giám sát của Nhân dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam