Đề xuất gộp giấy phép lái xe hạng B1, B2

Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan, hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong dự thảo mới, Bộ Công an đề xuất bỏ hạng A4, đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B. Việc cấp GPLX theo hạng mới này, sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những GPLX thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại.

Điều khoản chuyển tiếp sẽ quy định GPLX cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên GPLX. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam