Diễn đàn kinh tế: Gỡ vướng mắc hoàn thuế VAT

Sau nhiều nỗ lực, đến nay, việc hoàn thuế VAT đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ nỗ lực từ Đoàn giám sát của Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế giải quyết hoàn bình quân 9.506 tỷ đồng/tháng; kể từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2023, cơ quan thuế giải quyết hoàn bình quân 13.069 tỷ đồng/tháng, tăng 37% giai đoạn 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc, với những lý do được các doanh nghiệp và ngành thuế chia sẻ một cách thẳng thắn.

Trong các tọa đàm trước, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề này và trong tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích về những tiến triển trong công tác hoàn thuế cũng như các giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm.

Cùng bàn luận vấn đề này với khách mời: Luật sư NGUYỄN THẾ TRUYỀN – Giám đốc Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh TS. VŨ ĐÌNH ÁNH – Chuyên gia Kinh tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Hương