Diễn đàn kinh tế: Hè này không lo cắt điện?

Kịch bản cung ứng điện được lập cuối năm 2023 của Bộ Công Thương dựa trên dự báo tăng trưởng phụ tải điện là 9,15% so với cuối 2013. Sau đó tăng trưởng thực tế lên tới 11,5%. Sự chênh lệch này có thể gây bất lợi cho công tác chuẩn bị cung ứng điện hè 2024.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Xuân Tiến