Đoàn công tác Hội đồng dân tộc làm việc với tỉnh Vĩnh Long

Sáng 13/4, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về triển khai thực hiện Nghị quyết 111 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Vĩnh Long có khoảng 22.000 người đồng bào Khmer, chiếm tỷ lệ 2,21 %, sống nhiều tại các huyện: Trà Ôn, Tam Bình và thị xã Bình Minh. Đến nay, hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 3,46%. Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, buổi làm việc có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ là cơ sở phục vụ kỳ họp Quốc hội thứ 7 sắp tới. Đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nghị quyết số 111 của Quốc hội khóa XV.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách. Phát huy, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để phát sinh phức tạp, ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực, hỗ trợ giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống. Đặc biệt là đồng bào gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của địa phương để phản ánh đầy đủ, khách quan đến cơ quan có thẩm quyền, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc hiện nay.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol – Chnam – Thmay của đồng bào Khmer, Chủ tịch Hội đồng dân tộc chúc bà con đồng bào đón tết an lành, đầm ấm, vui tươi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Linh Có -

Hữu Ái