Bổ sung báo cáo đánh giá tác động làm rõ hiệu quả sau khi điều chỉnh

Sáng 5/4, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra Báo cáo Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K'đăm chủ trì hội nghị.

Tán thành với việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư Chương trình dân tộc thiểu số và miền núi là cần thiết, tuy nhiên, các đại biểu cho rằng thời gian thực hiện chương trình còn rất ít. Tháng 10/2025 Chính phủ đã phải trình Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn sau. Do đó, các đại biểu đề nghị đánh giá lại tính khả thi của chương trình.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị Chính phủ làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, báo cáo số lượng, danh mục cụ thể và nhu cầu đầu tư để Quốc hội có cơ sở xem xét. Đồng thời, đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh và điều kiện, tính khả thi trong tổ chức, triển khai thực hiện nếu được Quốc hội phê duyệt.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Trương Tùng