Đối thoại chính sách: Hiệu quả Dự án 8 góp phần thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, định kiến giới

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc; Từ năm 2022, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được giao chủ trì, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Đây là một trong 10 dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030. Bước đầu đến nay, việc triển khai thực hiện Dự án 8 đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu về nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.     

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Như Thảo