Đối thoại Davos: Kỷ nguyên công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, hướng tới Net - Zero

Trái Đất hiện nay đã ấm hơn khoảng 1,1 độ C so với cuối những năm 1800, trong khi lượng khí thải vẫn tiếp tục tăng lên. Để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5°C như mục tiêu đặt ra trong Thỏa thuận Paris, thế giới cần phải giảm 45% lượng khí thải vào năm 2030 và đạt net-zero vào năm 2050.

Trong bối cảnh khoa học và công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, trở thành động lực then chốt trong tăng trưởng kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ cũng chính là động lực, chìa khóa cho mục tiêu net zero của các quốc gia.Làm thế nào để triển khai công nghệ năng lượng hiện đại nhằm đạt mục tiêu net-zero vào năm 2050.

Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos đã ghi nhận ý kiến thảo luận của các chuyên gia công nghệ và năng lượng, các nhà quản lý và hoạch định chính sách để tìm giải pháp cho vấn đề này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Thu