Đối thoại Davos: Vai trò của bình đẳng giới trong phục hồi nền kinh tế

Là yếu tố quyết định quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính, bình đẳng giới ngày càng được lồng ghép trong các quyết định đầu tư và nhiều chính sách về kinh tế. Vậy bình đẳng giới sẽ thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi nền kinh tế như thế nào?

Cùng lắng nghe những ý kiến của các diễn giả, là các quan chức, những nhà lãnh đạo các tổ chức quốc tế đến từ nhiều nước trên thế giới, trong phiên thảo luận của Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos với chủ đề: "Vai trò của bình đẳng giới trong phục hồi nền kinh tế"

Đỗ Lê Ngọc Anh