Đối thoại văn hóa: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch

Trước bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa cần được chú trọng đặc biệt. Du lịch văn hóa là hoạt động thu hút các cơ quan chức trách chú ý hơn đến việc bảo tồn di sản văn hóa. Hình thức du lịch văn hóa có thể giúp thu về một nguồn ngân sách khổng lồ, đồng thời góp phần để cho các loại hình bản sắc dân tộc được lên ngôi.

Du lịch văn hóa cũng là một trong 13 ngành công nghiệp văn hóa được xác định trong Chiến lược các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, hiện Việt Nam vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng của các di sản văn hoá trong việc phát triển du lịch văn hoá tại các địa phương. Vậy chúng ta cần phải làm gì để phát huy được tiềm năng, lợi thế của di sản văn hoá trong phát triển du lịch, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước . Đây sẽ là chủ đề mà chúng tôi muốn cùng quý vị bàn luận trong chương trình ngày hôm nay. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hương Quỳnh