Đối thoại văn hóa: Gìn giữ nét đẹp đô thị Hải Phòng - Trách nhiệm tập thể và trách nhiệm công dân

Như chúng ta đã biết, từ thời Pháp thuộc, tại Hải Phòng đã hình thành một hệ thống công trình kiến trúc đô thị khá hoàn chỉnh và đa dạng, được xây dựng với quy mô và chất lượng cao. Ngày nay, khu phố Pháp vẫn là trung tâm lịch sử của thành phố, đồng thời là hạt nhân, định hướng phát triển của đô thị Hải Phòng. Song song với đó, thành phố cũng đang diễn ra quá trình đô thị hóa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bên cạnh vấn đề phát triển đô thị hiện đại, nâng cao đời sống về mọi mặt, vẫn cần gìn giữ và duy trì hài hòa những công trình di sản kiến trúc thuộc vùng lõi đô thị trước kia.

Đây là một  vấn đề quan trọng, cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp cũng như sự chung tay của nhiều cơ quan đơn vị; bên cạnh đó cũng rất cần phát huy vai trò của mỗi công dân, bởi văn hóa đô thị cần được xây dựng song hành với văn hóa thị dân; và trong tổng thể câu chuyện giữ gìn, vun đắp vẻ đẹp cho đô thị, yếu tố con người luôn là mấu chốt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thiện Đoan -

Ninh Tùng