EU thảo luận về tư cách thành viên của Ukraine

Các nhà lãnh đạo EU đã nhóm họp để thảo luận về việc mở rộng khối, trong đó có đơn xin gia nhập của Ukraine.

Một trong những câu hỏi mà các nhà lãnh đạo quan tâm là khi nào và làm thế nào Ukraine có thể gia nhập khối, khi nước này vẫn đang trong tình trạng xung đột và nợ nần. Các chuyên gia nhận định, các cuộc đàm phán tư cách thành viên chính thức giữa EU và Ukraine có thể sẽ bắt đầu vào tháng 12 tới.

Ngoài Ukraine, EU cũng đang xem xét tư cách thành viên của Moldova và một số quốc gia thuộc khu vực Tây Balkan, nhằm mở rộng khối từ 27 lên 35 nước thành viên.