Giải ngân đầu tư công đạt gần 643.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước cho biết đến ngày 31/1/2024, dự kiến lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán thuộc kế hoạch năm 2023 là 642.870 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Cụ thể, vốn trong nước thanh toán gần 622.920 tỷ đồng, bằng 97% và vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua Kho bạc Nhà nước xấp xỉ 19.950 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước. Bộ Tài chính đánh giá, năm 2023 ghi nhận khối lượng vốn giải ngân đầu tư công lớn nhưng hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác kiểm soát chi, tích cực thúc đẩy giải ngân đầu tư công. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình! 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam