Giám sát toàn diện: Công nghiệp quốc phòng, an ninh - Đột phá tạo bứt phá

Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 6 diễn ra cuối năm ngoái, với 102 lượt ý kiến phát biểu, thảo luận.

Để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, sau kỳ họp, đích thân Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách và Ủy ban Quốc phòng và An ninh - cơ quan chủ trì thẩm tra luật - đã tiến hành các cuộc khảo sát thực tế nhằm ghi nhận những bất cập, kiến nghị từ cơ sở, đơn vị, từ đó cụ thể hóa bằng những chính sách, điều luật và chuyển tải tới nghị trường. Đây là cách làm đổi mới nhằm tạo sự đồng thuận khi Quốc hội xem xét, thông qua luật, để luật đi vào cuộc sống và có sức sống.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục