Góc nhìn hôm nay: Có tiền vẫn khó mua thuốc chữa bệnh

Các bệnh viện công tuy đã đủ nguồn tiền, nhưng vẫn khó mà mua sắm được thuốc chữa bệnh, thiết bị-vật tư y tế. Còn nhớ, từ giữa năm 2022 cho đến tháng 2 năm nay, hàng loạt bệnh viện công lập ở các tỉnh-thành phố cho đến bệnh viện xếp hạng đặc biệt, liên tục phải phát cảnh báo ngừng hoạt động từ ngày 1.3.2023, chỉ vì không có thuốc, không có chế phẩm xét nghiệm và thiết bị y tế.

Ách tắc hoạt động đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế, cũng từ vướng mắc của Luật Đấu thầu hiện hành. Vì vậy, Nghị quyết 30 và Nghị định 07 của Chính phủ ban hành từ tháng 3, được xem như là hành lang pháp lý kịp thời gỡ khó và giải quyết cấp bách cho mua sắm thuốc, vật tư y tế. Những tưởng, đã chấm dứt được cơn thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thế nhưng, suốt một thời gian dài qua, vẫn chưa được giải quyết được dứt điểm câu chuyện này. Còn người bệnh tiếp tục chịu thiệt đơn-thiệt kép, mỗi khi phải đến các bệnh viện công để khám chữa bệnh.  

Ngọc Dũng