Góc nhìn hôm nay: Tăng 312,5% tội phạm hối lộ

Số tội phạm tham nhũng, chức vụ bị phát hiện tăng 71,46%, số đối tượng tăng 116,17%. Đặc biệt, số vụ nhận hối lộ bị phát hiện đã tăng tới 312,5%. Những con số giật mình này, thể hiện qua Báo cáo của Chính phủ tại phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Tư pháp, tổ chức ngày 6/9/2023.

Theo Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp, để xảy ra nhiều vụ tham nhũng cho thấy công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế nhất định. Sai phạm qua các vụ án tham nhũng, thì hầu hết đều liên quan đến người có thẩm quyền tại cơ quan quản lý Nhà nước, vì đã lợi dụng triệt để những lỗ hổng của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm hòng trục lợi. Năm 2023, qua báo cáo của Nhóm nghiên cứu về công tác phòng, chống tham nhũng cho thấy, có những vấn đề nghiêm trọng hơn so với các năm trước. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quốc Hưng -

Ngọc Dũng