Google, Facebook, Apple... đã nộp hơn 9.280 tỷ đồng tiền thuế

Theo Tổng cục Thuế, sau 18 tháng vận hành Cổng thông tin điện tử, nhà cung cấp nước ngoài, các "ông lớn" chưa có hiện diện (cơ sở thường trú) tại Việt Nam như Google, Facebook, Apple... đã đăng ký, kê khai nộp thuế trực tiếp cho Tổng cục Thuế.

Đặc biệt, số nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai và nộp thuế trên cổng này với số tiền thuế đã nộp liên tục tăng. 

Cụ thể, từ 21/3/2022, kể từ khi vận hành cổng thông tin này đến hết năm 2022, có khoảng 30 nhà cung cấp nước ngoài nộp 3.478 tỷ đồng.

Còn từ đầu năm 2023 đến 20/9/2023, tổng số thuế 67 nhà cung cấp nước ngoài đã nộp là 5.803 tỷ đồng. Một số nhà cung cấp nộp thuế lớn nhất là Meta (Facebook); Google; Apple; Microsoft…

Như vậy, Google, Facebook, Apple... đã trực tiếp đăng ký, khai và nộp thuế qua cổng với tổng số tiền thuế là hơn 9.280 tỷ đồng.

Để quản lý thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam, Tổng cục Thuế đã và đang áp dụng nhiều biện pháp.

Tổng cục Thuế thường xuyên rà soát yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài khi gia nhập kinh doanh và có doanh thu tại Việt Nam phải khẩn trương đăng ký, kê khai và nộp thuế đối với các khoản thu nhập nhận được từ các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

(*) Nguồn: Vietnamnet

Hồng Quyên