Hoàn thiện khung pháp lý phát triển tín dụng xanh

Trên thế giới và khu vực, thị trường tín dụng xanh và trái phiếu xanh đang phát triển nhanh nhưng tại Việt Nam thì chưa phát triển tương xứng với nhu cầu huy động vốn cho chuyển đổi xanh. Tín dụng xanh hiện mới chiếm khoảng 4,4% tổng dự nợ toàn nền kinh tế. Đây là vấn đề được bàn luận tại hội thảo "Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phát triển tín dụng xanh, trái phiếu xanh: Vấn đề cấp bách" do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên môi trường - Bộ Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức.

Năm 2017, NHNN đã ban hành hướng dẫn về 12 ngành xanh, tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có sự thống nhất về việc phân loại lĩnh vực xanh giữa các bộ, ngành. Đây là nguyên nhân chính khiến  tỷ trọng tín dụng xanh mới chiếm tỷ lệ khiêm tốn là 4,5% dư nợ nền kinh tế.

Do vậy, cần có quy định chung về Danh mục phân loại xanh quốc gia phù hợp với phân loại ngành kinh tế và thông lệ quốc tế để đẩy nhanh tín dụng xanh.

Tại hội thảo, các chuyên gia đề xuất: Các tổ chức tín dụng cần xác định hoạt động tín dụng xanh là xu thế để phát triển bền vững, từ đó lồng ghép phát triển xanh trong chiến lược kinh doanh của mình... Cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tích cực thể hiện vai trò trách nhiệm với môi trường và xã hội làm cơ sở để các tổ chức tín dụng thẩm định cho vay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Nguyễn Duyên -

Trương Tùng