Học viện Chính trị Quốc gia đặc biệt chú trọng chất lượng, triển vọng phát triển của cán bộ

Sáng nay 27/9, Đoàn kiểm tra số 888 của Bộ chính trị do uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng uỷ Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đảng uỷ Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 26 của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác cán bộ một cách nghiêm túc, sát với đặc điểm, tình hình. 

Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có quy mô tổ chức lớn với:18 viện nghiên cứu; 5 học viện trực thuộc. Có 8 đảng bộ, 27 chi bộ cơ sở và 126 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 1.800 đảng viên sinh hoạt chính thức; gần 2 nghìn cán bộ, công chức, viên chức.

Quán triệt tinh thần của Trung ương, Bộ chính trị, Đảng uỷ Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú ý tới công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ với tinh thần đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, đúng với chức danh và đã phát triển rất nhiều chương trình. 

Đảng uỷ Học viện cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo 4 lần xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đảng uỷ Học viện khẳng định luôn đặc biệt chú trong tới chất lượng và triển vọng phát triển của cán bộ Học viện. Theo đó, triển vọng thể hiện ở việc bám sát với chuyên môn, đưa ra định hướng và xây dựng lộ trình cho cán bộ của Học viện phát triển. Không có hiện tượng bổ nhiệm sai, trái với chuyên môn trong bổ nhiệm cán bộ liên quan đến các viện và học viên khu vực. Đồng thời hiện cũng chưa phát hiện trường hợp nào liên quan tới chạy chức, chaỵ quyền trong công tác cán bộ tại Học viện.

Dương Dung -

Vũ Hiếu