Khách quan, công tâm, trong lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp 13 HĐND tỉnh Bắc Ninh

Để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo các đột phá chiến lược, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sáng 5/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề).

Theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ xem xét, quyết định 15 nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, các nghị quyết được xem xét để thông qua tại kỳ họp này đều là những nội dung quan trọng, bảo đảm yêu cầu thực tiễn khách quan đặt ra, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn; khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và phân bổ, điều hành ngân sách kịp thời, hiệu quả…

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó có những người giữ các chức vụ như: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, uỷ viên uỷ ban nhân dân tỉnh.

Cũng trong sáng 5/10, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành miễn nhiệm một thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác và tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Giám đốc Sở Tư pháp và giám đốc Sở thông tin và Truyền thông. Trong chiều 5/10, HĐND tỉnh sẽ tiến hành thảo luận về các nội dung chuyên đề, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thông qua 15 dự thảo Nghị quyết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung -

Vũ Hiếu