Khai mạc kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Sáng 5/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội đồng nhân tỉnh Bắc Ninh khoá 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 13. Tại kỳ họp này, bên cạnh việc lấy phiếu tín nhiệm, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ xem xét để thông qua 15 Nghị quyết quan trọng.

Một trong những nội dung tại phiên làm việc sáng nay là HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền và quyết định thông qua Tờ trình của thường trực HĐND về danh sách 27 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này trong đó có những người giữ các chức vụ như: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, uỷ viên uỷ ban nhân dân tỉnh.

Theo quy định tại Nghị quyết 96 của Quốc hội, không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm nên tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ không tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 2 chức danh là Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do được bầu bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm. phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026. 

Dương Dung -

Vũ Hiếu