Khảo sát công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng

Từ ngày 6 - 8/11, Đoàn chuyên gia Công viên địa chất toàn cầu UNESCO do ông Ông Guy Martini, Cố vấn cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO làm trưởng đoàn đã khảo sát Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng để chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương (APGN) năm 2024.

Đoàn chuyên gia đã khảo sát, đánh giá công tác xây dựng, phát triển Công viên địa chất Non nước Cao Bằng; lựa chọn bổ sung điểm di sản trên tuyến trải nghiệm số 5 của công viên địa chất này. Cập nhật tiến độ triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển Công viên địa chất Non nước Cao Bằng theo khuyến nghị của chuyên gia. Khảo sát các điểm di sản địa chất, văn hóa, tự nhiên, cơ sở lưu trú, dịch vụ, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch dự kiến đưa vào tuyến trải nghiệm kết nối Công viên địa chất Non nước Cao Bằng và Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang); đánh giá chi tiết lựa chọn các điểm để xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm.