Ký kết quy chế phối hợp trong bảo mật giữa Văn phòng quốc hội và Ban Cơ yếu Chính phủ

Văn phòng Quốc hội và Ban Cơ yếu Chính phủ vừa ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo mật, giám sát an toàn thông tin của Văn phòng Quốc hội.

Thông qua hoạt động giám sát an toàn thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ đã phát hiện gần 69 nghìn vụ có nguy cơ tấn công mạng đối với hệ thống mạng công nghệ thông tin của Văn phòng Quốc hội. Trung tâm cũng đã thực hiện nhiều lượt kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho các hệ thống mạng và ứng dụng của Văn phòng Quốc hội, điển hình như máy chủ chuyển đổi dữ liệu giọng nói thành văn bản; Cổng thông tin điện tử Quốc hội, chuyên trang Hội đồng bầu cử Quốc gia. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Văn phòng Quốc hội và Ban Cơ yếu Chính phủ ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo mật, giám sát an toàn thông tin của Văn phòng Quốc hội, trong đó, tập trung phối hợp triển khai các giải pháp bảo mật, chữ ký số chuyên dùng công vụ; giám sát an toàn thông tin; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo mật, an toàn thông tin của Văn phòng Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đỗ Minh -

Đức Minh