Làm rõ quy định chi thường xuyên trong đầu tư công

Chiều 9/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công. Theo tờ trình của Chính phủ, hiện nay đang có 2 cách hiểu khác nhau đối với quy định về phân loại dự án đầu tư công, dẫn đến một số khoản chi ngân sách nhà nước, phương án phân bổ Ngân sách trung ương năm 2024 chưa được phân bổ.

Theo tờ trình chính phủ, hiện có 2 cách hiểu khác nhau. Cách hiểu thứ nhất là Luật Đầu tư công không quy định hạn chế về đối tượng đối với các nhiệm vụ, dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

Thứ hai, toàn bộ các dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng  và toàn bộ các dự án mua tài sản, mua và sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc thuộc đối tượng của Luật Đầu tư công, nên phải bố trí vốn đầu tư công để thực hiện. Đồng thời, cần phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, không được sử dụng kinh phí chi thường xuyên.

Do đó, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, giải thích để thống nhất cách hiểu trong tổ chức thực hiện.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cho rằng, nội dung tại khoản 1, điều 6 của Luật Đầu tư công là để phân loại dự án đầu tư công, không có nghĩa cấm sử dụng các nguồn vốn khác cho việc mua sắm, sửa chữa nhỏ, bảo trì, bảo dưỡng. Song để giải quyết vướng mắc của Chính phủ, cơ quan thẩm tra thống nhất việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, có ý kiến nội dung này.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, căn cứ quy định của pháp luật để có quy định, hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ, đúng quy định, tránh bị lạm dụng để triển khai thực hiện thống nhất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Thanh Nga -

Quang Sỹ -

Anh Đức