Linh hoạt trong huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2024. Vấn đề huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nhận được nhiều sự quan tâm.

Tính đến tháng 4/2024, cả nước có khoảng 78% số xã và 283 huyện đạt chuẩn nông thôn mới . Hiện còn nhiều xã thuộc địa bàn khó khăn chưa đạt nông thôn mới do vướng nguồn lực, giải ngân vốn đầu tư công gặp nhiều khó khăn, vốn từ địa phương lại thấp. Do đó, kinh nghiệm từ tỉnh có tỷ lệ đạt nông thôn mới cao cho thấy, linh hoạt trong huy động nguồn lực xã hội hoá là rất quan trọng.

Hiện nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình giai đoạn 2021-2025 giảm gần 40% so với giai đoạn trước, chỉ đáp ứng được 35%  nhu cầu. Do đó, việc tăng cường sự chủ động, huy động từ nhiều nguồn lực khác nhau của mỗi địa phương trong xây dựng nông thôn mới là cần thiết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam