Lưới an sinh: Bảo hiểm y tế - Chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi không may ốm đau, bệnh tật, giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các em và gia đình trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng.

Nhờ có BHYT mà nhiều trường hợp HSSV phải đi khám chữa bệnh đã được chi trả chi phí đáng kể. Với những lợi ích như vậy, nhiều phụ huynh đã bắt đầu có ý thức trong việc chủ động cho con em tham gia BHYT tại trường học. Trong năm học 2022 – 2023, cả nước đã có khoảng 18,8 triệu HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 97%. Điều này cho thấy tỷ lệ HSSV tham gia BHYT ở nước ta đã tiệm cận 100%. Qua đó mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe HSSV.

Để công tác BHYT học sinh thực sự phát huy hiệu quả như mong muốn, góp phần hoàn thành lộ trình BHYT toàn dân, cùng với nỗ lực của ngành BHXH rất cần đến sự phối hợp, vào cuộc tích cực hơn nữa của các cơ quan, đơn vị liên quan cũng như ý thức, tinh thần chủ động, tự giác của mỗi phụ huynh, học sinh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hy vọng rằng mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT sẽ sớm đạt được. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Cường