Lưới an sinh: Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số

Có thể khẳng định BHYT là cứu cánh, mang lại cơ hội sống cho người bệnh đặc biệt là những đối tượng yếu thế, người có thu nhập thấp khi mắc bệnh hiểm nghèo và chiếc thẻ bảo hiểm y tế chính là “phao cứu sinh” cho bệnh nhân.Việc không có thẻ BHYT sẽ là gánh nặng, khiến cho nhiều người bệnh không có cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Phạm Cường