Miền quê đáng sống: Làng di sản văn hoá du lịch Trường Lưu

Trường Lưu, một làng cổ danh tiếng thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Làng Trường Lưu có lịch sử gần 600 năm, song nổi tiếng khắp nước vào giữa thế kỷ XVIII khi thám hoa Nguyễn Huy Oánh về hưu dày công xây dựng nơi đây thành một một ngôi làng có tám cảnh đẹp.

Trường Lưu ngày nay mang diện mạo của một ngôi làng dồi dào trầm tích văn hoá, lịch sử. Những vỉa tầng văn hóa dày sâu trong những di sản văn hóa ấy dần được phát hiện và đánh thức. Đặc biệt đây là ngôi làng cổ duy nhất ở Việt Nam có 3 di sản được ghi danh là Di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.  Trường Lưu đã tự hào với Mộc bản Trường học Phúc Giang hay Hoàng hoa sứ trình đồ, nay  lại thêm một lần hãnh diện xướng  tên trên bản đồ di sản tư liệu thế giới với hệ thống bộ sưu tập văn bản Hán Nôm đặc sắc. Những giá trị văn hoá truyền thống đầy tự hào ấy đã tạo nên miền quê đáng sống Trường Lưu. Ở nơi ấy, những di sản văn hoá là chất keo gắn kết tình làng nghĩa xóm, giúp con người xích lại gần nhau.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Liên