Miễn thuế 9 loại gạo Việt xuất Châu Âu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện Việt Nam có 9 giống gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu sang châu Âu (EU) Danh mục này được xây dựng từ trước 2015 (khi kết thúc đàm phán Hiệp định EVFTA). Bộ NN&PTNT cho biết, đến nay gạo ST24 và ST25 vẫn chưa nằm trong danh mục gạo thơm được EU miễn thuế.

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Hiệp định, Việt Nam đang đề xuất điều chỉnh danh mục gạo thơm để xuất khẩu vào EU với mức thuế là 0% theo hạn ngạch để phù hợp với thực tế xuất khẩu gạo của Việt Nam hiện nay. Bộ NN&PTNT đề nghị các đơn vị xác thực thông tin, tránh ảnh hưởng đến quá trình đàm phán điều chỉnh bổ sung danh mục giống gạo thơm của Việt Nam và gây hiểu nhầm cho các doanh nghiệp.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam