• 1131 lượt xem
  • 06:45 27/09/2023
  • Xã hội

Nghị quyết 98 tăng tốc xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thông minh

Triển khai xây dựng đô thị thông minh là chủ trương lớn của TP.HCM, và Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM đã khơi thông hơn các nguồn lực, những rào cản cho thành phố phát triển chính quyền đô thị theo hướng thông minh, trong đó có việc thúc đẩy nhanh và mạnh hơn nữa quá trình chuyển đổi số.

TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới hoàn thiện đô thi thông minh, theo đó thành phố tập trung xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, tổng số dịch vụ công của thành phố đủ điều kiện chuyển sang dịch vụ công trực tuyến chiếm 79%. 5 nền tảng số phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều hành của chính quyền thành phố cũng đang từng bước hoàn thành.

Với các doanh nghiệp công nghệ, Nghị quyết 98 như làn gió mới tràn đầy năng lượng, thúc đẩy doanh nghiệp chung sức đầu tư, thử nghiệm, tìm kiếm các giải pháp đưa vào ứng dụng hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Là một trong 2 đô thi lớn nhất cả nước, Nghi quyết 98 thật sự là chiếc áo rộng, đủ cho TP.HCM phát huy ưu thế đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, từ hệ thống chính quyền đến các doanh nghiệp.

Những yêu cầu từ phát triển chính quyền đô thị theo hướng thông minh, vừa là thách thức, cũng vừa là là động lực để TP.HCM tìm kiếm, ươm mầm và phát huy sáng kiến, giải pháp công nghệ cao ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trong số này, cuộc thi như "DigiTrans Smart City - Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh năm 2023" có thể coi là những nhịp cầu nối cộng đồng trí thức trẻ, cùng sự tham gia của các Quỹ Đầu tư khởi nghiệp Sáng tạo, nhằm tạo thêm nguồn lực cho quá trình xây dựng, phát triển TP.HCM trở thành thành phố thông minh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Quyền