Người chăn nuôi mòn mỏi chờ hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi

Tại phiên thảo luận sáng ngày 20/11, nhiều đại biểu đánh giá cao về kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri, tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung chưa được trả lời, thực hiện kịp thời, ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân, đơn cử nhu việc hỗ trợ người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu Phi.

Nêu quan điểm, dịch tả lợn Châu Phi bùng phát vào các năm 2019, 2020. Nhằm giảm thiệt hại, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các cơ chế hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch. Tuy nhiên, từ 2021 tới nay, dịch tả lợn châu Phi vẫn bùng phát ở nhiều nơi nhưng lại chưa chính sách hỗ trợ chưa được triển khai.

Đồng quan điểm, đại biểu Nàng Xô Vi nhấn mạnh dịch tả lợn Châu Phi cũng đang ảnh hưởng tới người chăn nuôi vùng đồng bào, dân tộc thiểu số.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Thủ tướng Chính phủ có giao cho Bộ thực hiện tham mưu sửa Nghị định 02 năm 2017 về “cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh”. Nghị định này có tính chất rất rộng và bao trùm nhiều lĩnh vực khác ngoài chăn nuôi. Do đó, để kịp thời đã tiến hành đồng thời hoàn thiện nghị định riêng về hỗ trợ dịch tả lợn Châu phi và đồng thời sửa đổi nghị định 02 theo hướng bao trùm hơn về thiên tai, dịch bệnh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng mong muốn nhận được sự chia sẻ về sự chậm trễ khi xây dựng một chính sách cần tới nguồn lực lớn, đảm bảo không bị lợi dụng và dễ tiếp cận cho bà con nông dân.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam