Người Hàn Quốc vay hơn 350 tỷ USD, chủ yếu đầu tư chứng khoán

Theo dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), trong vòng 12 tháng tính đến tháng 7/2023, người Hàn Quốc đã gánh khoản nợ lên tới 476.900 tỷ won (353,8 tỷ USD), phần lớn các khoản vay là để đầu tư chứng khoán.

28% trong số đó, tương đương 134.000 tỷ won, là khoản vay của những người ở độ tuổi 20 đến 30.

FSS đã tổng hợp các khoản vay mới trong 12 tháng qua kể từ tháng 7/2022 tại 5 ngân hàng lớn và 6 công ty môi giới chứng khoán hàng đầu của Hàn Quốc. Dữ liệu cho thấy phần lớn các khoản vay là để đầu tư chứng khoán, với số tiền mới vay từ các công ty chứng khoán lên tới 293.000 tỷ won. 

Các khoản cho vay mua nhà cũng có xu hướng tăng lên. Trong đó, tổng số tiền cho vay thế chấp và vay tín dụng để mua bất động sản đã tăng 183.000 tỷ won.

Theo cơ sở dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào tuần trước, nợ hộ gia đình của Hàn Quốc so với tổng sản phẩm quốc nội của nước này lên tới 108,1%, đánh dấu mức tăng 5 năm cao nhất trong số 26 quốc gia được tổng hợp trong cơ sở dữ liệu.

(*) Nguồn: TTXVN

Nhật Linh