Nhận diện lãng phí: Lãng phí nguồn lực đất đai do sai phạm của chủ đầu tư

Các dự án, khu đô thị bị bỏ hoang, nhếch nhác, không có người sinh sống là thực tế diễn ra tại nhiều địa phương như Quảng Nam, Đà Nẵng. Điều này đang gây lãng phí rất lớn, làm mất đi cơ hội phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nâng cao đời sống an sinh của nhân dân.

Việc sử dụng đất đai chưa hợp lý? Việc chấp hành pháp luật về đất đai chưa nghiêm? Hay là các chính sách của địa phương còn chưa phù hợp?... Còn những nguyên nhân nào đang là lực cản cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Nguyễn Hùng