Nông nghiệp Việt Nam: Phát triển bền vững sản phẩm cây ăn quả - Từ quy hoạch đến thực thi

Một số mặt hàng xuất khẩu nông sản giảm; Phát triển bền vững sản phẩm cây ăn quả: Từ quy hoạch đến thực thi; Indonesia tăng sản xuất gạo trong năm 2024 ... là những tin tức đáng chú ý về tình hình nông nghiệp trong tuần vừa qua.

Việc nâng cao giá trị cây trồng không đồng nghĩa với tăng nóng diện tích. Nếu theo Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực, đến nay nhiều diện tích cây ăn quả đã tăng đột biến, vượt đề án như sầu riêng, mít. Trong khi đó, cũng có một số cây trồng giảm diện tích do nhiều nguyên nhân. Làm thế nào để phát triển bền vững vùng trồng gắn với nâng cao giá trị cây ăn quả là bài toán đặt ra từ quy hoạch đến thực thi.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Hà Lan