Nông nghiệp Việt Nam: Xây dựng nông thôn mới hướng tới thực chất, chiều sâu

So với giai đoạn 10 năm trước thì xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã phát sinh những khó khăn chưa từng có, đó là đại dịch COVID-19, là xung đột chính trị ảnh hưởng kinh tế toàn cầu…Điều này đã khiến cho cơ chế chính sách và nguồn lực phân bổ từ trung ương bị chậm hơn 1 năm. Với các xã chưa về đích nông thôn mới thì nhiều khó khăn đang đặt ra.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được sau 2 năm triển khai, các đại biểu đồng thời kiến nghị một số giải pháp để các chương trình thực sự đi vào cuộc sống, phát huy ý nghĩa tốt đẹp ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ dành thời lượng để thông tin và chia sẻ những câu chuyện liên quan đến xây dựng nông thôn mới đã được Quốc hội chỉ ra, ghi nhận sau đây tại địa phương nông thôn mới vùng cao Đông Bắc là ví dụ điển hình của những cuộc “Chạy đua thành tích lên Nông thôn mới”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Hà Lan