Phát huy tinh thần dân chủ từ mô hình "ngày chủ nhật lấy ý kiến cử tri"

Với hơn 80% cử tri là công nhân, Hội đồng nhân dân xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã xây dựng mô hình “Ngày chủ nhật lấy ý kiến cử tri”. Đây là cách thể hiện tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân xã.

Căn nhà của chị Nguyễn Hồng My là kết quả từ những buổi tiếp xúc cử tri tại nhà do HĐND xã Tân Phú Thạnh thực hiện. Xét thấy gia đình chị My gặp nhiều khó khăn, cử tri trong ấp kiến nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã phối hợp với Tổ Công đoàn của công ty TNHH Lạc Tỷ II xem xét, hỗ trợ 50 triệu đồng xây ngôi nhà mới.

Xã Tân Phú Thạnh có tỷ lệ cử tri là công nhân cao nên việc tổ chức tiếp xúc tập trung sẽ ảnh hưởng tới công việc của công nhân. Tháo gỡ bất cập này, tổ Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tân Phú Thạnh đến tận nhà người dân ghi nhận ý kiến vào dịp cuối tuần. Để cử tri mạnh dạn đóng góp ý kiến, thành viên HĐND cấp xã là những người chịu trách nhiệm, phối hợp Hội đoàn thể  thăm hỏi, tạo sự gắn kết để dân hiểu, dân tin.

Xã Tân Phú Thạnh có gần 14.000 công nhân lao động tại khu công nghiệp. Trong đó cử tri là công nhân sinh sống trên địa bàn chiếm 60%. Năm qua 2023, Hội đồng nhân dân xã Tân Phú Thạnh tổ chức 10 đợt tiếp xúc cử tri tận nhà công nhân. Hơn 150 ý kiến có chất lượng và hiến kế... Từ đây, phát huy tinh thần dân chủ của cử tri là công nhân.

Dám đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc là cách Hội đồng nhân dân xã Tân Phú Thạnh thể hiện sự nêu gương trong công việc. Khi những ý kiến, kiến nghị được lắng nghe và giải quyết thỏa đáng sẽ tạo được niềm tin cho lực lượng công nhân an tâm sản xuất.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Công Tràng