Phim tài liệu: Đường mòn Hồ Chí Minh

Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh là một kỳ tích vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những chiến công của con đường không chỉ thể hiện đường lối đúng đắn, tư duy sáng tạo; nghệ thuật quân sự tài tình của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí minh, mà còn thể hiện quyết tâm sắt đá, ý chí giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của toàn quân, toàn dân ta.

Đường Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; biểu tượng của trí tuệ và sức mạnh Việt Nam.

Trong giai đoạn cách mạng miền Nam bước vào thời kỳ cam go, khốc liệt và gặp rất nhiều khó khăn về giao thông, liên lạc và việc chi viện từ Bắc vào Nam. Đảng ta đã xác định rõ: “Miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phương lớn”, vì vậy miền Bắc phải chi viện sức người, sức của cho miền Nam chiến đấu. Cũng chính từ đây – đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh huyền thoại được hình thành, trở thành mạch máu giao thông quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi TẬP 1 - phim tài liệu “ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH”, của đạo diễn Nguyễn Kha và Đặng Xuân Hải (Xưởng phim Quân Đội và Hãng phim Ngọc Khánh - Viện Phim Việt Nam) sản xuất năm 1991.

Kim Ngân