Phim tài liệu: Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 - Ấn tượng Việt Nam

Quốc hội Việt Nam đã thành lập Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, gồm 23 thành viên. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng Ban Tổ chức. Ban Tổ chức Hội nghị đã thành lập 03 Tiểu ban gồm Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Lễ tân - Hậu cầu - An ninh - Y tế; Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền và Ban Thư ký Quốc gia thuộc Ban Tổ chức Hội nghị.

Về Nội dung hội nghị, qua nghiên cứu kĩ lưỡng, trao đổi với Liên minh nghị viện thế giới IPU, đã thống nhất được nội dung của 3 phiên thảo luận chuyên đề. Đó là: Chuyển đổi số, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. 

Công tác thông tin, tuyên truyền được khởi động từ sớm, với việc công bố logo, bộ nhận diện và website chính thức của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Thực hiện theo đúng quy chuẩn của IPU, tất cả các thông tin về Hội nghị đều được công bố trước thời gian diễn ra Hội nghị 2 tháng. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam