Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV, sáng nay ngày 30/9, Ủy viên Bộ chính trị, phó chủ tịch thường trực Quốc Trần Thanh Mẫn, cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, bà Lê Thị Thanh Lam phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH thông tin đến cử tri dự kiến các nội dung kỳ họp thứ 6, cùng trả lời ý kiến cử tri trong kỳ họp thứ 5… cử tri thành phố Vị Thanh gửi đến Đoàn ĐBQH những kiến nghị liên quan các vấn đề như: Luật đất đai sửa đổi lần nầy cần nghiên cứu kỹ trước khi ban hành, tạo sự đồng thuận chung giữa chính quyền và người dân; vấn đề khám BHYT cần nâng cao chất lượng vì thuốc cấp hiện nay còn hạn chế phải mua bên ngoài mới đảm bảo điều trị; cử tri cũng kiến nghị đến Chính phủ, Quốc hội nên cân nhắc việc tách nhập địa giới hành chính vì điều nầy làm khó khăn người dân và không khéo gây lãng phí; liên quan đến giáo dục cử tri đề xuất Quốc hội triển khai kiểm tra giám sát việc ban hành bộ sách giáo khoa, cần sự thống nhất đồng bộ..

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cử tri trong nhiều lĩnh vực, phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri liên quan đến thẩm quyền địa phương, riêng các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ xem xét trình lên kỳ họp tới. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội cũng đã thông tin thêm cử tri tình hình kinh tế xã hội của đất nước, những thuận lợi khó khăn, những cơ hội thách thức, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội cũng đề nghị Hậu Giang trước mắt thực hiện  ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định các loại thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Công Tràng -

Chí Điển