Quảng Ngãi: Sắp xếp, ổn định dân cư vùng sạt lở núi

Nghị quyết 88 của Quốc hội đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ quy hoạch, sắp xếp di dời, bố trí 60% số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở, giúp cho người dân có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống. Triển khai thực hiện việc sắp xếp, ổn định dân cư này, tỉnh Quảng Ngãi xác định phải ưu tiên nguồn lực bố trí di dời, tái định cư cho số hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là sạt lở núi. Từ đây, nhiều khu tái định cư được tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên đầu tư xây dựng và di dời các hộ dân nằm trong vùng sạt lở đến tái định cư an toàn.

Khu tái định cư tập trung thôn Trà Nô, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đang được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ đồng, phục vụ di dời tái định cư cho 35 hộ dân nằm trong vùng sạt lở núi. Đây là một trong số nhiều khu tái định cư được địa phương ưu tiên đầu tư để bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng của sạt lở.

Khu dân cư Gò Tranh Giữa ở xã Long Sơn, huyện Minh Long, Quảng Ngãi có kinh phí đầu tư 39 tỷ đồng được đánh giá là một trong những khu tái định cư có ý nghĩa lớn đối với người dân vùng sạt lở núi. 36 hộ dân nằm trong vùng sạt lở núi đã bắt đầu xây dựng nhà mới và rời làng cũ về đây tái định cư, chấm dứt nỗi lo sạt lở đe doạ đến tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão.

Theo kết quả khảo sát lập các dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét giai đoạn 2021-2025 được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt thì trên địa bàn 5 huyện miền núi của Quảng Ngãi có trên 1.800 hộ với hơn 7.300 nhân khẩu đang sinh sống ở vùng có nguy cơ sạt lở xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Riêng số hộ dân bị ảnh hưởng của sạt lở núi, nứt núi đã lên tới 1.640 hộ với 6.587 nhân khẩu. Do vậy, Quảng Ngãi đã ưu tiên đầu tư các khu tái định cư để sắp xếp cho số hộ dân nằm trong vùng sạt lở núi ổn định cuộc sống.

Quảng Ngãi đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ đầu tư tổng cộng 35 khu tái định cư cho khoảng 1.000 hộ, thực hiện di dời ở xen ghép cho gần 300 hộ và bố trí ổn định tại chỗ cho 559 hộ dân vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Địa phương này phấn đấu đến năm 2030 có 100% số hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số đang cư trú ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở được di dời đến nơi ở mới an toàn./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Minh Huy