Quảng Trị: Giảm được 175 đơn vị sự nghiệp công lập

Việc sắp xếp cơ cấu tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập ở một số đơn vị còn mang tính cơ học. Việc thành lập một số trung tâm dịch vụ cấp huyện chưa thực hiện được do không có sự thống nhất, đồng bộ giữa nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các quy định của Luật, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một số bất cập mà tỉnh Quảng Trị báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội tại buổi giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tính đến cuối năm 2023, tỉnh Quảng Trị đã giảm 175 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 25,8% so với tổng số đơn vị sự nghiệp công lập toàn tỉnh vào năm 2015, vượt 5,8% so với mục tiêu đến năm 2025 theo Nghị quyết số 19 của Trung ương Đảng. Từ năm 2018 cho đến nay, tỉnh Quảng Trị cơ bản không thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập, mà chủ yếu thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 19. Tuy nhiên, việc sắp xếp cơ cấu tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều điểm vướng.

 Hiện Quảng Trị đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 6 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, gồm: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm Quản lý Bến xe khách và 4 trung tâm môi trường – đô thị cấp huyện những vẫn chưa thực hiện được.

Tại buổi giám sát, ông Hoàng Đức Thắng, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu sáp nhập, giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc không còn chức năng nhiệm vụ hoạt động. Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập về đúng vị trí, cấp có thẩm quyền quản lý; không để nhiều đơn vị cùng chức năng, nhiệm vụ tồn tại trên một địa bàn. Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Trị, đoàn giám sát sẽ nghiên cứu, tổng hợp để trình Quốc hội và cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Võ Linh -

Ngọc Anh