Quốc hội trong tuần: Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tuần qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 30, phiên họp thường kỳ tháng 2 để xem xét, cho ý kiến đối với 5 nội dung quan trọng.

Một trong những nội dung quan trọng Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến tại phiên họp này là dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Theo dự kiến, dự án luật sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần rà soát đảm bảo quán triệt đầy đủ, cụ thể các nguyên tắc, quan điểm xây dựng luật; kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng tại các nghị quyết, kết luận có liên quan đến lĩnh vực lưu trữ. Đề nghị các thành viên UBTVQH tập trung cho ý kiến thêm về một số vấn đề quan trọng, đặc biệt là những quy định liên quan tới phát huy nguồn lực khu vực lưu trữ tư, vấn đề thực hiện phân cấp, phân quyền và phát huy giá trị lưu trữ.

Đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây cũng là nội dung quan trọng, cần cấp bách sửa đổi, bổ sung để hể chế hóa kịp thời Nghị quyết 13 của Đảng, Nghị quyết 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp đồng thời cũng bổ sung, khắc phục một số vướng mắc, bất cập trong thực tiễn của hoạt động cảnh vệ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, dự kiến, Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét thông qua đến 9 dự án luật và một số dự thảo nghị quyết có tính chất như luật, đồng thời cho ý kiến lần đầu đến khoảng 12 dự án luật khác. Như vậy, số lượng dự án luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp tới đây là lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay. Do đó, ngoài phiên họp thường kỳ của UBTVQH vào tháng 3/2024 sẽ còn có phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để làm sao đảm bảo cao nhất chất lượng các dự án luật trước khi trình Quốc hội.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đặng Linh -

Hồng Loan